MONITORING

Twoje dane

MONITORING

Monitoring wizyjny restauracji Bresno

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Restauracja Bresno jest obiektem monitorowanym za pomocą kamer wizyjnych. Obraz z monitoringu podlega rejestracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Rejestracja Twojego wizerunku oznacza, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Administratorem danych osobowych (wizerunku) pozyskiwanych w ramach monitoringu wizyjnego restauracji Bresno jest Streamline Polska 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, I. Krasickiego 9B/1, 80-515 Gdańsk, KRS: 0000541776, NIP: 951 238 83 25, REGON: 360742470.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia lokalu gastronomicznego prowadzonego pod nazwą Bresno przez Streamline Polska 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., mieszczącego się przy ulicy Krasickiego 9B/1 w Gdańsku. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług świadczonych na terenie lokalu gastronomicznego.

Twoje dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe w formie zapisu monitoringu są przechowywane przez okres 30 dni za wyjątkiem uznania zapisu za dowód w sprawie na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Przysługuje Ci prawo do: (a) dostępu do treści swoich danych osobowych, (b) sprostowania danych osobowych, (c) usunięcia danych osobowych, (d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (e) przenoszenia swoich danych osobowych oraz (f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt: bresno@bresno.com